Scroll to top

Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów


2022-12-292022-12-29No comments

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celami głównymi projektu są: rozwój gospodarczy województwa małopolskiego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne.

Pierwszy z wskazanych celów zostanie osiągnięty poprzez szereg działań realizowanych w ramach projektu, wśród którym wymienić należy w szczególności:

  • udział 5 przedstawicieli JST w targach gospodarczych Expo Real 2021 w Monachium
  • uruchomienie strony internetowej zawierającej informacje o terenach inwestycyjnych zlokalizowanych w woj. Małopolskim – strona dostępna będzie w trzech wersjach językowych
  • przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach społecznościowych, telewizji oraz magazynach branżowych.

Zrealizowanie wyżej wymienionych działań pozwoli na rozpowszechnienie zarówno w kraju jak i za granicą oferty inwestycyjnej województwa Małopolskiego oraz przyczyni się do promocji za rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych terenów gospodarczych województwa Małopolskiego.

Drugi z celów zostanie osiągnięty poprzez udział przedsiębiorców z sektora MŚP z terenu województwa Małopolskiego w gospodarczych targach międzynarodowych w charakterze wystawcy/uczestnika. Udział w targach poprzedzony będzie udziałem uczestników projektu w warsztatach kulturowych, szkoleniach dot. eksportu, doradztwie m.in. w zakresie tworzenia strategii ekspansji. Ponadto planuje się sparowanie przedsiębiorców z przedstawicielami sektora nauki co pozwoli na wygenerowania szeregu pozytywnych czynników wynikających z takiej współpracy, ale również pozwoli na wzmocnienie efektywności uczestnictwa każdego z przedsiębiorców w organizowanych misjach gospodarczych.

W ramach projektu firmy będą mogły zwiększyć liczbę swoich kontrahentów zagranicznych lub rozpocząć działalność eksportową, zyskać nowe zlecenia, zdobyć nowe kontakty biznesowe, zyskać doświadczenie poprzez uczestnictwo w targach branżowych, poznać zwyczaje obowiązujące na rynkach azjatyckich oraz zdobyć wiedzę na temat oferty przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności w innych państwach.

Na każdych targach oferujemy pokrycie kosztów podróży, biletów wstępu na targi, profesjonalnie zabudowaną powierzchnię wystawienniczą, możliwość promocji firmy na wydarzeniach targowych, usługi tłumacza, organizację spotkań B2B z potencjalnymi inwestorami.

Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Kwota dofinansowania: 5 629 016,85 złotych.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Lider projektu:

AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
tel.: 32 645-19-68
e-mail: biuro@armz.pl
www.armz.pl

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
Garncarska 30
tel.: 32 645-19-98
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Chrzanowska Izba Gospodarcza
32-500 Chrzanów
ul. Rynek 12
tel.: 32 754-15-65
e-mail: biuro@chrzanowskaizba.pl
www.chrzanowskaizba.pl

Skip to content