Chrzanowska Izba Gospodarcza

Chrzanowska Izba zrzesza

231

Podmiotów

5540

Pracowników

Wydarzenia

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Aktualne działania i projekty

Work & Life Balance Hub

Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery w Małych Przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników włącznie, poprzez wdrożenie narzędzia w postaci Modelu WLBH jako  narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia.

Więcej...

Trwa rekrutacja do programu #StartUP Małopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi rekrutację do 4. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska.

Więcej...

"Kuźnia Sukcesu na rynku pracy”

Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Więcej...

Przedsiębiorco – skorzystaj z dofinansowanych szkoleń

Udział w projekcie daje możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy.

Więcej...

Zapisz

Partnerzy