Chrzanowska Izba Gospodarcza

STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w regionach

Jesteśmy w gronie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu : STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w regionach. Celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk i zebranie informacji w zakresie :
Sukcesji firm czyli  przekazania firmy następcom, darowiźnie, sprzedaży.

 

Zapisz

Pliki do pobrania:

 

Osoby do kontaktu w izbie w sprawie projektu :

Sylwia Markiewicz
Tomasz Żołądź

Zapisz

Zapisz

Zapisz