Scroll to top

Projekty

6.6 Nowa ścieżka sukcesu

Projekt „Nowa ścieżka sukcesu” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w…

Byadmin

2024-06-03

8.1 Lepsza perspektywa

Projekt „Lepsza perspektywa”  jest realizowany przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Chrzanowską Izbą Gospodarczą. Nabory do projektu będą prowadzone odrębnie przez każdego z…

Byadmin

2024-03-11

Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celami głównymi projektu są: rozwój gospodarczy województwa małopolskiego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne. Pierwszy z wskazanych celów zostanie osiągnięty poprzez szereg działań realizowanych w ramach projektu, wśród którym wymienić należy w szczególności: Zrealizowanie wyżej wymienionych działań pozwoli na rozpowszechnienie zarówno w kraju jak […]

Byadmin

2022-12-29

WORK & LIFE BALANCE HUB

Work & Life Balance Hub Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia […]

Byadmin

2022-10-26

KUŹNIA SUKCESU NA RYNKU PRACY

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Kwota dofinansowania: 902 367,25 zł Projekt ma na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. Małopolskiego (pow.: chrzanowski oświęcimski, olkuski) w okresie 01.06.2018-30.04.2020 roku, poprzez realizację dla 65 osób (w […]

Byadmin

2022-10-26

STOB REGIONS – SUKCESJA I TRANSFER FIRM W REGIONACH

Jesteśmy w gronie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu : STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w regionach. Celem projektu jest wypracowanie dobrych praktyk i zebranie informacji w zakresie :Sukcesji firm czyli  przekazania firmy następcom, darowiźnie, sprzedaży. Pliki do pobrania: PREZENTACJA_UMWM_STOB regions.pdf PREZENTACJA_PM Doradztwo Gospodarcze Sp.z o.o..pdf Osoby do kontaktu w izbie w sprawie projektu : […]

Byadmin

2022-10-26

Skip to content