Chrzanowska Izba Gospodarcza

Struktura

Zarząd Chrzanowskiej Izby Gospodarczej


Prezes:

v-ce Prezes:
v-ce Prezes:
Skarbnik:
Sekretarz:


Sylwia Markiewicz
Tomasz Źołądź
Dominik Kotela
Stanisław Mikrut
Bożena Witold

Komisja rewizyjna


Przewodniczący:
Członek:
Członek:


Krzysztof Głuch
Anatol Okoczuk
Lucjan Kawala

Sąd koleżeński


Przewodniczący:

Członek:
Członek:


Kamil Szymański
Janusz Malik
Dominik Beśtocha