Chrzanowska Izba Gospodarcza

Historia

Chrzanowska Izba Gospodarcza powstała w styczniu 2001 r. jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prywatnych w Trzebini przekształconych w styczniu 2005 w Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Chrzanowskiej. Inicjatywa powstania tej organizacji wyszła z potrzeby zapewnienia przedsiębiorcom wsparcia formalno-prawnego w walce z machiną  urzędniczą i wielkimi konsorcjami, które przy przyzwoleniu władz lokalnych chciały umieścić  swoje  inwestycje  na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Tak było w 2001 roku gdy na terenie gminy Trzebinia chciano wybudować trzy hipermarkety, dzięki uporowi kupców  i formalizacji stowarzyszenia udało sie wyrzucić sklepy wielkopowierzchniowe  poza  teren centrum  miasta co pozwoliło na utrzymanie kilkudziesięciu  małych firm handlowych na terenie Trzebini.

Drugim przełomowym okresem był rok 2005 gdy w Chrzanowie na terenie targowiska miejskiego zaczęto budowę  hipermarketu TESCO, był to jak gdyby drugi impuls do tego, że tego rodzaju instytucja jest potrzebna, ponieważ dba o interesy swoich członków. Dzięki mediacjom Izby wcześniej Zrzeszeniu Przedsiębiorców Ziemi Chrzanowskiej udało sie złagodzić skutki powstania hipermarketu w centrum miasta i pomóc kupcom handlującym na targowisku, wyszukać inną formę i miejsce dla prowadzenia swojej działalności gospodarczej.

Właśnie rok 2005 stał się rokiem przełomu. Izba wynajęła biuro od Starostwa Powiatowego, zatrudniła pracowników, którzy zajmują się na bieżąco obsługą swoich członków, oraz jej sympatyków. W trakcie swojej  działalności  Chrzanowska Izba na bieżąco pozyskiwała środki na szkolenia, oraz imprezy scalające środowisko biznesowe z terenu powiatu chrzanowskiego.  CH.I G. utrzymywana jest ze składek członkowskich, oraz działalności gospodarczej. Dużym wsparciem finansowym są sponsorzy ( banki i instytucje finansowe ), sympatycy Chrzanowskiej Izby.

Dziś Ch.I.G cieszy sie uznaniem w środowisku lokalnym, jest animatorem życia gospodarczego oraz promuje wszelkie inicjatywy gospodarcze poprzez współprace z innymi instytucjami tj. PUP w Chrzanowie, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, Państwowa Inspekcja Pracy w Krakowie, Krajowym Rejestrem Długów we Wrocławiu, Jurajską i Wielicką Izbą Gospodarczą, Jaworznickim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, Małopolskim Porozumieniem  Organizacji  Przedsiębiorców oraz Centrum Biznesu SBEDIF w Iwano – Frankiwsku na Ukrainie.Głównymi  kierunkami działania  Chrzanowskiej  Izby  jest promowanie  inicjatyw gospodarczych, wystaw i konferencji. Przykładem może być organizowanie wspólnie z PUP w Chrzanowie i Urzędem Miasta w Chrzanowie ,,Targów Przedsiębiorczości i Pracy„  Targi te są najlepszym miejscem i okazją do promowania firm z terenu powiatu chrzanowskiego, oraz województwa poprzez ich wystawiennictwo. Chrzanowska Izba zapewniła swoim członkom bezpłatne korzystanie z porad prawnych poprzez uruchomienie raz w tygodniu dyżurów Radcy Prawnego w dziedzinie spraw gospodarczych, pomoc w uzyskaniu preferencyjnych kredytów dofinansowanych z funduszy unijnych poprzez współprace z ARMZ S.A. która prowadzi Punkt Konsultacyjny dla MSP gdzie usługi doradcze są w 100% bezpłatne dla członków Izby. Chrzanowska Izba Gospodarcza prowadzi wspólne działania z organami władzy państwowej  np. z Państwową Inspekcją Pracy w Krakowie prowadzi program pozwalający przedsiębiorcom odbyć bezpłatnie szkolenie w zakresie przepisów BHP i bez konsekwencji przeprowadzić kontrole zakładu przez inspektora PIP, który wskaże ewentualne braki i da wytyczne w celu ich usunięcia po czym przyjedzie zrobić audyt i wyda zaświadczenie  ,,Firma przyjazna pracownikom”. Ciekawą usługą jest również możliwość założenia swojego konta w Krajowym Rejestrze Długów poprzez biuro Izby z 50 % upustem na cały okres trwania umowy. Pozwala to na zmniejszenie kosztów i dostęp do bazy nierzetelnych klientów.

Końcem 2007 roku Chrzanowska Izba utworzyła dzięki współpracy z Centrum Biznesu z Iwano - Frankiwska na Ukrainie Klub importerów i exporterów o wdzięcznej nazwie G – 8, skupiające  firmy o różnych profilach działalności, które są zainteresowane importem lub eksportem towarów na Ukrainie. Już w lutym 2008 zaczęła sie pierwsza wymiana handlowa co skutkowało utworzeniem na Ukrainie przedstawicielstwa handlowego pod patronatem i nadzorem Chrzanowskiej Izby. W tej inicjatywie  udział bierze  każdy członek CH.I.G.

Od listopada br. wachlarz usług poszerzy się o cykl szkoleń, które mogą być zrealizowane dzięki projektowi "Właściwe wsparcie” realizowanego  wspólnie z ARMZ S.A. poprzez otrzymanie dotacji dla wniosku z Programu Operacyjnego  Kapitał ludzki priorytet 8.1.1. Zakres szkoleń będzie obejmował osoby zagrożone bezrobociem po 45 roku życia ze średnim wykształceniem, czynnych zawodowo celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych dotyczyć to będzie murarzy, tynkarzy, brukarzy, operatorów wózków widłowych i suwnic, księgowych, oraz pielęgniarek. Głównym celem  tych działań jest pomoc przedsiębiorcom w odpowiednim formalnym wyszkoleniu pracowników a zarazem pomoc aktywnie zawodowym w utrzymaniu się na rynku pracy.

Są to podstawowe usługi jakie Chrzanowska Izba Gospodarcza świadczy dla swoich członków.