Chrzanowska Izba Gospodarcza

Członkostwo

Chrzanowska Izba Gospodarcza jest organizacją otwartą dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Działamy w oparciu o statut, więc jesteśmy partnerem godnym zaufania!

Zapraszamy do współpracy oraz wstąpienia w szeregi członków Izby! 

Członkiem Izby zgodnie ze statutem może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług jak również osoba współpracująca w przypadku przedsiębiorstw rodzinnych.

Ubiegający sie o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien:

  1. Złożyć deklarację członkowską
  2. Opłacić wpisowe wysokości 50 zł jednorazowo
  3. Opłacić składkę członkowską w wysokości nie miej jak 30,00 zł /m-c.
  4. Składkę należny opłacić do 10-go każdego miesiąca.
  5. Wpłaty można dokonywać w biurze Izby lub przelewem na konto bankowe Izby;
    PKO BP S.A. 22 1020 2384 0000 9902 0061 8041

Koszty związane z członkostwem w CHIG:

  • wpisowe 50 zł
  • składka członkowska miesięczna nie mniej jak 30,00 zł (zgodnie z wypełnioną deklaracją)