Chrzanowska Izba Gospodarcza

O nas

Chrzanowska Izba Gospodarcza powstała w roku 2001 jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców Prywatnych w Trzebini, zrzeszające podmioty gospodarcze z regionu Powiatu Chrzanowskiego.

Od początku swojego istnienia podejmuje działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w różnych formach organizacyjnych, gromadzi i upowszechnia informacje dotyczące nawiązywania kontaktów gospodarczych, udziela podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów. Wszelkie działania podejmowane przez Chrzanowską Izbę Gospodarczą ukierunkowane są na wspieranie i promocję firm członkowskich ale nie tylko – w wielu organizowanych przez nas projektach uczestniczą także firmy nie zrzeszone,instytucje, organizacje,itp.

Nasze doświadczenia to:

  • wykreowanie i coroczna organizacja Konkursu Przedsiębiorca Roku, którego celem było wyłonienie najlepszych przedsiębiorców Powiatu Chrzanowskiego w kategoriach: mikro i małych przedsiębiorstw
  • współpraca z lokalnymi instytucjami samorządu gospodarczego,
  • organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dla przedsiębiorców,
  • organizacja misji gospodarczych,
  • organizacja spotkań branżowych,
  • organizacja spotkań integracyjnych: spotkania wigilijno-noworoczne, pikniki, imprezy okolicznościowe,
  • współpraca z parlamentarzystami, władzami samorządowymi oraz administracją rządową,
  • współpraca z instytucjami okołobiznesowymi, pozostałymi ośrodkami Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz agendami rządowymi mającymi na celu rozwój przedsiębiorczości.