Chrzanowska Izba Gospodarcza

Nadchodzące wydarzenia 2018

23.01.2018
Projekt Małopolskie Bony Rozwojowe
07.02.2018 Spotkaniu informacyjnym „Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020”, Wadowicach (Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 24, sala sesyjna).
27.02.2018 Projekt Małopolskie Bony Rozwojowe