Scroll to top

Izba

Chrzanowska Izba Gospodarcza

Chrzanowska Izba Gospodarcza jest pozarządową organizacją typu „non profit”, która zrzesza podmioty gospodarcze z regionu Powiatu Chrzanowskiego. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez współpracę z instytucjami okołobiznesowymi, ośrodkami Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz agendami rządowymi.

W ramach naszych działań organizujemy szkolenia, konferencje i seminaria dla przedsiębiorców, bierzemy czynny udział w międzynarodowych misjach gospodarczych oraz przygotowujemy spotkania branżowe oraz targi.
Współpracujemy z lokalnymi instytucjami samorządu gospodarczego oraz z parlamentarzystami, władzami samorządowymi oraz administracją rządową.
Co roku organizujemy również konkurs Przedsiębiorca Roku, którego celem jest wyłonienie najlepszych przedsiębiorców Powiatu Chrzanowskiego w trzech kategoriach: budownictwo, handel oraz produkcja.

Skip to content