Chrzanowska Izba Gospodarcza

Andre Behap Consulting Fijołek Andrzej

Andre Behap Consulting to zespół doświadczonych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Firma oferuje szeroki zakres usług. Jej celem jest kształcenie, wspieranie i budowanie świadomości Klientów w dziedzinie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy.

Oferujemy:

Szkolenia:

-wstepne,

-okresowe:  pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych i zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

Stały nadzór: doradztwo w zakresie przepisów i zasad bhp, kontrole warunków pracy praz przestrzegania przepisów bhp, pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odźieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Roczne sporządzenie analiz stanu bhp, sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz propozycji poprawy warunków pracy, badania środowiskowe, opracowanie instrukcji do maszyn i urządzeń.

Postępowanie powypadkowe: sporządzenie dokumentacji dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, prowadzenie rejestrów wymaganych przez PIP.

Dane kontaktowe

ul. Sosnowa 20
32 – 546, Młoszowa

604 219 258
okbhp-af@wp.pl
www.okbhp.pl