Chrzanowska Izba Gospodarcza

Zakład Transgór Trzebinia Spółka Akcyjna Józef Tomasik

Transgór Spółka Akcyjna działa od 1-ego grudnia 1994 roku. Spółka jest kontynuatorem 33-letniej działalności zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Spedycyjno- Transportowego Przemysłu Węglowego Transgór w Mysłowicach i została założona przez jego pracowników jako spółka całkowicie prywatna.

Firma koncentruje swoją działalność na:

 • przewozach pasażerskich, głównie w komunikacji miejskiej
 • przewozach towarowych
 • handlu detalicznym i hurtowym paliwami płynnymi

W 2000 roku spółka uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, i którą odnowiła w 2010 roku na kolejne 10 lat.
Spółka posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Firma uczestniczy w programach unijnych w celu pozyskania źródeł zewnętrznego finansowania swoich przedsięwzięć inwestycyjnych.
Z funduszy dotacyjnych UE zakupiono m.in. nowy autobus a także zmodernizowano system informatyczny. Spółka jest również beneficjentem środków unijnych na usługi doradcze związane z inwestycjami.

Dane kontaktowe

ul. Piłsudskiego 103A
32-540, Trzebinia

(32) 612-19-91
transgor@transgor.com.pl
http://www.transgor.com.pl/