Chrzanowska Izba Gospodarcza

Współpraca z Grecką Izbą Gospodarczą

Chrzanowska Izba Gospodarcza podjęła współprace z Grecko-Polskim Związkiem Przemysłu i Inwestycji .Celem Związku jest wzrost przemysłu i inwestycji pomiędzy naszymi krajami , które od lat mają bardzo przyjazne stosunki. W zamiarze Izby Greckiej jest prowadzenie konferencji, które odnoszą się do rozwoju przedsiębiorczości w obu krajach oraz organizowanie misji biznesowych Greków do Polski lub odwrotnie Polaków do Grecji, gdzie dojdą do skutku spotkania B2B w imię potencjalnej współpracy, uczestnictwa w różnych rodzajach wystaw oraz działań promujących cele Związku.
Pierwsze takie spotkanie miało miejsce 3.04.17 w Warszawie. Odbyła się tam prezentacja miasta Saloniki jako turystycznego edukacyjnego i biznesowego kierunku.
Odpowiedzialnym za współpracę Chrzanowskiej Izby Gospodarczej z partnerami zagranicznymi jest Vice prezes Tomasz Żołądź.

www.greekpolish.org

Misja Gospodarcza - Jekaterinburg (Rosja)

Misja  gospodarcza  została  połączona  z  udziałem  w  Targach  Przemysłowych INNOPROM  2013, na  których  Wydział  Promocji  Handlu  i  Inwestycji przy  Ambasadzie  RP  w  Moskwie  zorganizował   stoisko  Polskie.  Tematem  przewodnim  tegorocznych  Targów  INNOPROM  był  ,, Globalny przemysł. Strategia  i  zagrożenia '' obejmując  szeroko  aspekt  działalności przemysłowej.

Głównymi  tematami  Targów   były :

1.Systemy  automatyzacji  i  nadzoru  budynków

2.Przemysłowa  i  miejska  energetyka.

3.Zintegrowane  systemy  bezpieczeństwa.

4.Techonologie  informatyczne  / IT , ICT /.

5.Klimatyzacja. Systemy  wentylacji.

6.Transport  miejski.

7.Innowacyjne  technologie  i  ekologiczne  materiały  budowlane.


W  delegacji  ze  strony  Chrzanowskiej  Izby  Gospodarczej  udział  wzięli:

Pan  Sylwester  Piasny   Prezes  Firmy  HARDKOP  Trzebinia,

Pan  Robert  Lipnicki  Prezes  Firmy  EPS  SYSTEM  Trzebinia,

Pan Zbigniew  Nigbor  Prezes  Firmy  MODERN – BUD  Trzebinia.

Ze  strony  przedsiębiorców  z  terenu  Olkuskiego  udział  wziął Pan  Przemysław  Drożyński   Manager  Firmy  Plast – Met  Olkusz. Delegacji  przewodniczył  Marszałek  Województwa  Małopolskiego  Pan  Marek Sowa.