Chrzanowska Izba Gospodarcza

Warsztaty w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji organizowane przez MARR SA

Od 6 do 9 czerwca MARR SA, w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, organizuje cykl bezpłatnych warsztatów dla przedsiębiorców.
Tematyka obejmować będzie kwestie  prezentacji pomysłów przed inwestorem, sukcesji i zarządzania innowacjami w firmach rodzinnych, sposobów generowania innowacji społecznych za pomocą techniki map myśli, pozyskania środków na szkolenia i doradztwo w ramach Małopolskich Bonów Rozwojowych.

6 czerwca, godz. 11:00 – 14:00, ul. Kordylewskiego 11, sala 219 - Spotkanie z inwestorem
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.:

 • Jak wygląda spotkanie z inwestorem?
 • Jakie są zasady przygotowywania dobrego i skutecznego Pitch Deck?
 • Jak się do niego przygotować?

7 czerwca, godz. 12:00 – 16:00, ul. Kordylewskiego 11, sala 219 - Mapa myśli, jako skuteczne narzędzie generowania innowacji społecznych
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in.:

 • Czym są innowacje społeczne i jakie korzyści niosą dla społeczeństwa?
 • Czym jest mapa myśli i jak można wykorzystać mapowanie myśli, w celu projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów i usług?

8 czerwca, godz. 11:00 – 14:00, ul. Kordylewskiego 11, sala 219 -  Skuteczna sukcesja i zarządzanie innowacjami – warsztaty dla firm rodzinnych
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. o:

 • prawnych aspektach procesu sukcesji w kontekście nowej ustawy.
 • sytuacji Małopolskich firm rodzinnych – praktyczne przykłady;
 • doświadczeniach w zakresie doradztwa sukcesyjnego w Małopolsce;

8 czerwca,  2 tury o 10:00 oraz 12:00 – sala konferencyjna III piętro, ul. Kordylewskiego 11, Kraków Małopolskie Bony Rozwojowe – zainwestuj w Twój rozwój

 • Jak zwiększyć konkurencyjność własnej oferty na rynku?
 • Jak realizować usługi rozwojowe w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe?

9 czerwca, 2 tury o 10:00 oraz 12:00  – sala 219 II piętro, ul. Kordylewskiego 11, Kraków Małopolskie Bony Rozwojowe - dobra inwestycja w Twoją firmę

 • Gdzie szukać dofinansowania do szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych?
 • Jak się zarejestrować w Systemie Małopolskich Bonów Rozwojowych?
 • Jak korzystać z Bazy Usług Rozwojowych?

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.marr.pl/news/malopolski-festiwal-innowacji/.

Zgłoszenia na warsztat Spotkanie z inwestorem prosimy przesłać na adres: romana.toft@marr.pl ,  a na pozostałe warsztaty warsztaty@marr.pl.

Wróć