Chrzanowska Izba Gospodarcza

Przedsiębiorco – skorzystaj z dofinansowanych szkoleń

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza na spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Programami Joanna Jakubowską-Łazęcką, która w czwarty WTOREK każdego miesiąca w siedzibie Chrzanowskiej Izby Gospodarczej, w godzinach 0d 9.30 – 13.30 udzielać będzie informacji na temat projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Udział w projekcie daje możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy zatrudnieni na podstawie różnego rodzaju umów.

Wróć