Chrzanowska Izba Gospodarcza

Aktualności

Małopolska Nagroda Gospodarcza - nabór

Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Nagroda przyznawana jest w kategoriach: mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca. Nagroda przyznawana jest od 2009 roku.

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do kolejnej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem  nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. mały przedsiębiorca
  2. średni przedsiębiorca
  3. duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 23 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy:

  • przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  • lub składać w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)

Osoba do kontaktu:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska@umwm.pl

 

Więcej

Konferencja „Kadra wartością firmy”

W ramach nowego cyklu spotkań „Ważne Sprawy Małopolskich Przedsiębiorców” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do w konferencji  “Kadra wartością firmy”.

Więcej

Trwa rekrutacja do programu #StartUP Małopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi rekrutację do 4. edycji programu akceleracyjnego dla firm #StartUP Małopolska.

Więcej

Konferencja: Nowe zasady wspierania przedsiębiorstw w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Zapraszamy na Spotkanie z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej

Ostatnie dni na wypełnienie PIT-11 przez pracodawców

Od tego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) płatnicy przesyłają do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 r.  Termin ten obowiązuje również dla deklaracji rocznych: PIT-4R, PIT-8AR. Wszystkie dokumenty mają być przesłane wyłącznie elektronicznie.

Więcej

Skrócony termin przesyłania przez płatników informacji do naczelnika urzędu skarbowego

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

W dniach 12-18 listopada 2018 r. odbędzie się kolejna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce!

Więcej

Projekt Małopolskie Bony Rozwojowe Dofinansowanie 25.09.18

Zapraszamy na spotkanie z Panią Joanną Jakubowską- Łazęcką Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Programami.

Więcej

Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Więcej

Spotkanie B2B z firmami z Obwodu Lwowskiego na Ukrainie

26 – 27 września 2018 roku Centrum Business in Małopolska, we współpracy z Lwowska Izbą Przemysłowo – Handlową organizuje misję handlową z udziałem ukraińskich przedsiębiorców.

Więcej